PRIVATE PILOT LICENSE - PPL

 

Hur går det till ?

 

 

PROVLEKTION

Vi börjar med att ta en provlektion. Under provlektionen får du en teoretisk genomgång av flygplanet sen startar vi upp och lyfter, då får du känna på hur det är att flyga. Du får med dig en checklista och ett intyg på provlektionen.

 

 

TEORI

Nu lägger vi en bra grund för flygningen och kopplar ihop ämnena som leder till alla piloters ledstjärna -flygsäkerheten. Teorin innefattar bl.a. Meteorologi, Aerodynamik, Navigation.

 

 

PRAKTIK

Nu börjar vi lära oss hur flygplanet fungerar och hur den reagerar i de olika flygmomenten. Vi börjar även koppla samman teorin med flygningen. Flygningen innefattar : 45 timmar totalt.

 

 

INFORMATION

Krav för att påbörja utbildningen ● Ålder 16 år ● Medical class 2 Anmälningsblankett får du i samband med provlektionen PRIS: 15 000:- för Teoripaket inkl. böcker, Praktik 2000:-/flygtimme

 

 

 

Copyright © 2009 info@alanflyg.se